Nedstat Basic - Free web site statistics

 

AA.VV.(1987)-DOSSIER.Megalitisme:Arquitectura i societat.Cota Zero .Barcelona,3 Vic.

AA.VV.(1992)-Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya.In IX colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puig cerdà.Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,338 p.

AA.VV.(1996)-Formació i implantació de les comunitats agrícoles.Rubricatum .Gavà,I,2 Vol..Ier Congrés del Neolític a la Península Ibérica.

ALIAGA,S.;MERCADAL,O.;TARRÚS J.(1992)-Les cistes amb túmul del Cap de Creus (Alt Empordà).In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX Col.loqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà.Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.268-272.

BALDELLOU,V.(1971-1972)-La necrópolis prehistórica del Barranc de Fabra (Amposta ).Boletín Arqueológico de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense .Tarragona,p.41-49.

BOSCH,J.(1986)-La cova del Pasteral:Un jaciment neolític a la vall mitjana del Ter.Quaderns,1985,2,p.29-56.

BOSCH,J.;TARRÚS,J.(1990)-La cova sepulcral del Neolític antic de l ’Avellaner:Cogolls:Les Planes d ’Hostoles (Garrotxa). Girona:Centre d ’Investigacions Arqueològiques de Girona.Serie Monográfica,11.

CASTANY,J.(1995)-Les coves prehistòriques de les Grioteres (Vilanova de Sau-Osona).Patronat d ’Estudis Osonencs,Vic.

CASTANY,J.;ESTANY,I.;GUERRERO,L.L.(1994)-La cambra pirinenca de Santes Masses:Un sepulture col.lectiu del bronze antic.Cataluña:Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña (Memòries d ’Intervencions Arqueològiques a Catalunya,14).

CASTELLS,J.(1986)-El fenómeno megalítico en Cataluña:Últimos trabajos.In Actas de la Mesa Redonda sobre Megalitismo Peninsular;8-14 octubre 1984 ,Madrid,p.111-131.

CLOP,X.;FAURA,J.-M.(1995)-La Cabana de Perauba (Peracalç,Pallars Sobirà)i el megalitisme al Pallars.Revista d ’Arqueologia de Ponent .Lleida.5,p.127-142.

CLOP,X.;FAURA,J.-M.(en prensa)-El sepulcre megalític de Les Maioles (Rubió,Anoia).Ritual funerari i societat durant la primera meitat del II millenni cal ANE ,Igualada.

CRIADO,F.(1989)-Megalitos,espacio,pensamiento.Trabajos de Prehistoria .Madrid.46,p.75-98.

CRUELLS,W.;CASTELLS,J.;MOLIST,M.(1992)-Una necrópolis de "cambres amb túmul complex " del IV mil..lenni a la Catalunya interior.In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX Colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà ;Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.244-248.

CURA,M.(1992)-Contribucions a la problemàtica dels origens del Megalitisme a Catalunya.In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX Colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà ;Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.273-276.

CURA M.;CASTELLS J.(1977)-Évolution et typologie des mégalithes de Catalogne.In Colloque sur l ’Architecture mégalithique.Vannes,p.71-97.

DEL RINCON,M.A.(1992)-La primera mitad del III milenio.In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX  Colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà ;Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.233-236.

FAURA,J.-M.;CLOP,X.(1996)-Un projecte de recerca i difusió en l ’àmbit del megalitisme meridional català:el sepulcre megalític de Les Maioles (Rubió,Anoia).In Patrimoni i història local.Jornades d ’homenatge a lluís Esteva i Cruañes. Collección Estudis Guixolencs,Sant Feliu de Guixols (Barcelona),p.25-30.

GALLAY,A.(1991)-El hombre neolítico y la muerte.Investigación y Ciencia .Octubre 1991,p.66-75.

GRANADOS,O.;PUIG,F.;FARRÉ,R.(1993)-La intervenció arqueològica a Sant Pau del Camp:un nou jaciment arqueològic prehistòric al pla de Barcelona.Tribuna d ’Arqueologia 1991-1992.Barcelona:Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya,p.27-38.

LLOVERA (1985-86)-La Feixa del Moro (Juberri)i el Neolític Mig-Recent a Andorra.Tribuna d ’Arqueologia 1985-86.Barcelona: Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya,p.15-24.

MALUQUER DE MOTES,J.(1971-1972)-Breus notes sobre els sepulcres neolítics del Baix Ebre.Boletín Arqueológico de Tarragona .Tarragona.113-120,p.31-39.

MESTRES,J.(1979-1980)-El sepulcre megalític de Mas Pla (Valldosera)Querol,Tarragona.Pyrenae.15-16,p.125-142.

MESTRES,J.(1988-1989)-Las sepulturas neolítiques de l ’Hort d ’en Grimau (Castellví de la Marca,Alt Penedès).Olerdulae .14,p.97-129.

MOLIST,M.;CLOP,X.(1992)-L ’home i el medi a la prehistòria en el massís del Montseny.Aixa .5,p.7-27.

MOLIST,M.;RIBÉ,G.;SAÑA,M.(1996)-La transición del V milenio cal B.C.en Catalunya.Rubricatum.Gavà,1,p.781-790.Formació i implantació de les comunitats agrícoles.Ier Congrés del Neolític a la Península Ibèrica.

NADAL,J.;SOCIAS,J.;SENABRE,M.R.(1994)-El jaciment neolític del Pou Nou-2 de Sant Pere Molanta (Olèrdola). Gran Penedès ,38;p.17-19.

OMS,J.I.;ANFRUNS,J.(1995)-La cabana de Perauba.Estudi antropològic i odontològic.Revista d ’Arqueologia de Ponent .Lleida,5,p.143-146.

PERICOT,L.(1950)-Los sepulcros megaliticos catalanes y la cultura pirenaica.Barcelona:Consejo Superior de Investigaciones Científicas,II a Edición.

RIBÉ,G.(1993)-Espai i territori entre el Neolític antic i el Neolític mitjà.Aproximació a un estudi d ’arqueologia espacial al Penedès.Tesis de Licenciatura;4 vols.,Universidad Autónoma de Barcelona (inédita).

ROMERO,V.;MIRÓ,J.(1993)-Datació per C14 de l ’esquelet femení de la timba del Barenys.Lo Floc.Revista del Centre d ’Estudis Riudonencs Arnau de Palomar ,133,p.6.

TARRÚS,J.(1992)-El megalitisme antic a Catalunya.In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX Colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà ,Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.239-243.

TARRÚS,J.;CASTELLS,J.;CHINCHILLA,J.;VILARDELL,R.(1984)-El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Cataluña.BAR International Series ,193,p.79-137.Papers in Iberian Archaeology.

TEN,R.(1981)-La cova dels Lladres (Vacarisses,Barcelona).XV Congreso Nacional de Arqueología

VIGNAUD A.;DUDAY,H.(1994)-Une necropole du Neolithique Moyen a Caramany dans les Pyrennées Orientales. Les Civilisations Mediterranées (resumen de las comunicaciones),p.33-34.XXIV Congres de Préhistoire de France; Carcassone,septiembre de 1994.

VICENT,J.M.(1990)-El neolític:transformacions socials i econòmiques.In Anfruns,J.;Llobet,E.(eds.)(1990),El canvi cultural a la Prehistoria .Barcelona:Ed.Columna.

VILARDELL,R.(1992)-El jaciment a l ’aire lliure de la timba d ’en Barenys (Riudoms,Baix Camp).In Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya:IX Colloqui Internacional d ’Arqueologia de Puigcerdà ,Andorra la Vella:Institut d ’Estudis Ceretans,p.112-116.

 

   

   

IR A ÍNDICE